„Представи си, че гледаш кулминационен момент на супер интересен филм или играеш игра, в която ти остава да минеш още малко и ще стигнеш ниво, което не си бил… и токът угасне. Как ще се почувстваш?

Така се чувстват и децата ни, когато са във виртуалният свят, затова много често, когато искаме те спрат филма или играта, те са разстроени, сърдити, нервни, ядосани и др.

За да ги изкараме от виртуалният свят безболезнено, има няколко стъпки. Aко ги следваш, ще имаш по-добри взаимоотношения с детето си.

Да се присъединим т.е да влезем в този свят, да погледнем какво прави детето, да сме на неговото ниво и да сме до него.

Тихо и спокойно да зададем въпрос свързан с филма/играта, от която е увлечено детето. Обикновено, такава заинтересованост се харесва на децата.

Въпросите могат да са примерно: Защо той прави това? Какво точно се случва с…? Какво точно трябва да направиш тук, за да победиш?

ИДЕЯТА Е ДА НАПРАВИМ КОНТАКТ с детето.

Ако детето не реагира, не се отчайвайте. Останете повече време и отново започнете да задавате въпроси,.

Установяване на контакт – Започне ли детето да Ви отговаря, означава че сте установили контакт и детето е в реалния свят. Гледайте да не го загубите, като продължавате да говорите с детето. И това е момента, в който е най-подходящо да му кажете, че времето за филма/играта е към края си, защото ….

Чрез тези 3 стъпки ние създаваме “мост“, чрез който можем да върнем детето в реалният свят и то да реагира адекватно на нас и нашата молба.

Вярвам, че този трик ще ти помогне .