Защо е полезна детската градина? Какъв е смисълът поне 1 г преди училище детето да ходи на детска градина? Прочети в долните редове….

  • Опит да общува,  учи се да създава приятелства, получаване на опит да комуникира с деца с различен социален статус, характер, развитие, особености на темперамента.
  • Не удовлетворява нуждата от потребностите за комуникация с други деца, която се появява след 3 г възраст.
  • Губи възможността да проработи детските конфликти и да получи опит как да се сдобрява, да дели, да отстоява своите граници и интереси, в детската градина тези конфликти са безобидни, ако се наложи детето да ги преодолява тепърва в училище ще му е по-трудно.
  • режим (режима благоприятно влияе на развитието на целият организъм, нервната система, интелекта, а ДГ помага много за изграждането му)
  • губи възможността да отработване на навика на сюжетно- ролевите игри (учат се за пръв път в живота да избират стратегии, правилна комуникация по време на процеса, това е много значим етап на развитие)
  • Губи възможност за правилно социално развитие (в нея детето ежедневно детето влиза в различни роли, един път е звезда, друг път агресор, жертва, лидер, така има възможност то да анализира, какви последствия носи всяко поведение и така се развива интелектуално)
  • Имунитет ( в ДГ децата контактуват с много други деца и градят имунитет, това им помага в училище да са по-здрави)

Ако искаш да помогнеш на детето си се адаптира без стрес и проблеми подготви го и си спести много проблеми и безсъни нощи. 

Моята книга “Адаптация към детската градина.. за 30 дни” можеш да намериш отговор на това как да подготвим детето си за адаптацията в детската градина  и тя да не е стресираща за цялото семейство. Можеш да я намери в линка https://momstricks.eu/detska-gradina-kniga/